Majątek i finanse

Wartość majątku określają:

– Fundusz założycielski,

– Fundusz Szpitala.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych brutto według stanu na dzień 31.12.2020r:

Nazwa:Wartość brutto:
Grupa „0” Grunty909.454,85
Grupa „1” Budynki i lokale57.406.627,97
Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej16.174.042,41
Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne347.103,17
Grupa „4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania4.668.842,78
Grupa „5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty149.064,50
Grupa „6” Urządzenia techniczne2.327.056,85
Grupa „7” Środki transportu340.998,31
Grupa „8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie9.419.005,75
  
Ogółem:91.742.196,59

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


  • Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
  • Osoba Odpowiedzialna za treść: Wojciech Jakubowski
  • Osoba Wprowadzająca Dane: Wojciech Jakubowski
  • Data publikacji: 12 stycznia 2022 02:04
  • Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2023 09:19

Historia zmian
Czynność Data aktualizacji Zaktualizował/a
Modyfikacja 18 marca 2022 09:49 admin Podgląd
Modyfikacja 12 stycznia 2022 02:06 admin Podgląd
Modyfikacja 12 stycznia 2022 02:04 admin Podgląd
Skip to content