Misja i cele działania

Misją Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu jest: „Nieustanny rozwój i doskonalenie organizacji drogą do poprawy stanu zdrowia naszych pacjentów.”

Cele działania naszego szpitala określa &5 statutu:

1. Celem działania Zespołu jest:

  1. wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  2. promocja zdrowia;
  3. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2. Realizując cele określone w ust. 1, Zespół uczestniczy w:

  1. przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
  2. prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne).

  • Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
  • Osoba Odpowiedzialna za treść: Wojciech Jakubowski
  • Osoba Wprowadzająca Dane: Wojciech Jakubowski
  • Data publikacji: 12 stycznia 2022 01:59
  • Data ostatniej modyfikacji: 11 stycznia 2023 09:11

Historia zmian
Czynność Data aktualizacji Zaktualizował/a
Modyfikacja 11 stycznia 2023 09:11 admin Podgląd
Modyfikacja 18 marca 2022 09:48 admin Podgląd
Modyfikacja 12 stycznia 2022 01:59 admin Podgląd
Skip to content