Oddziały szpitalne

Oddziały Psychiatryczne Ogólne

Nasz szpital posiada pięć oddziałów psychiatrycznych ogólnych posiadających łącznie 300 miejsc, które zapewniają całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także realizują zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oddział Psychiatryczny I

Lekarz Kierujący Oddziałem: Ewa Szczecińska – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-40 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-41 Dyżurka
(48) 332-46-90 Gabinet Lekarski

Oddział Psychiatryczny II

Lekarz Kierujący Oddziałem: Marek Paliński – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-46-52 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-43 Dyżurka
(48) 332-45-24 Gabinet Lekarski

Oddział Psychiatryczny III

Lekarz Kierujący Oddziałem: Małgorzata Nagadowska-Nojek – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-44 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-45 Dyżurka
(48) 332-45-46 Gabinet Lekarski

Oddział Psychiatryczny IV

Lekarz Kierujący Oddziałem: Anna Rybak-Domagała – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-47-06 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-07 Dyżurka
(48) 332-45-87 Gabinet Lekarski

Oddział Psychiatryczny V

Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Zaręba – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-47-02 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-03 Dyżurka
(48) 332-46-98 Gabinet Lekarski

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i odżywiania, całodobowy, posiadający 25 miejsc dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami osobowości i zaburzeniami odżywiania. Przewidywany okres leczenia wynosi 8 – 12 tygodni , a dla osób z zaburzeniami osobowości 24 tygodnie.
Lekarz Kierujący Oddziałem: Izydor Wysocki – lekarz specjalista psychiatra
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem: (48) 332-45-81
Dyżurka: (48) 332-46-29
Gabinet Psychoterapeutów: (48) 332-46-82

Oddział Psychosomatyczny

Oddział posiadający 35 miejsc zapewniający diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00-F99) z towarzyszącymi im chorobami somatycznymi, powyżej 18 roku życia.
Lekarz Kierujący Oddziałem: Agata Nowakowska – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-78 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-79 Dyżurka
(48) 332-45-75 Sekretariat

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział zajmuje się leczeniem osób po udarach mózgowych, w przebiegu chorób neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma także na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespołów korzeniowych i bólowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych układu ruchu. Posiada 40 miejsc.
Lekarz Kierujący Oddziałem: Ireneusz Frysiak – lekarz specjalista neurolog
(48) 332-45-83 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-45-84 Dyżurka
(48) 332-46-04 Gabinet Lekarski

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział zajmuje się leczeniem osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi. W leczeniu stosuje się procedury oparte głównie na diagnostyce uzależnienia i powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji. Posiada 25 miejsc.
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-12 Sekretariat

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych (detoksykacyjny)

Pododdział zajmuje się leczeniem osób z zespołem abstynencyjnym wraz z towarzyszącymi chorobami psychicznymi oraz realizuje zadania diagnostyczne i lecznicze tych osób, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. Posiada 7 miejsc.
Lekarz Kierujący Oddziałem: Jakub Stasiak – lekarz specjalista psychiatra
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(48) 332-47-12 Sekretariat

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Odwykowy oferuje w ramach leczenia 2 – miesięczny program obejmujący diagnostykę uzależnienia, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zmierzającą do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, a także działania konsultacyjno – edukacyjne i inne. Posiada 50 miejsc.
Kierownik: Dorota Mitek-Zimnicka – psycholog kliniczny
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
(48) 332-46-44 Sekretariat


  • Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
  • Osoba Odpowiedzialna za treść: Wojciech Jakubowski
  • Osoba Wprowadzająca Dane: Wojciech Jakubowski
  • Data publikacji: 12 stycznia 2022 02:07
  • Data ostatniej modyfikacji: 24 listopada 2023 13:25

Historia zmian
Czynność Data aktualizacji Zaktualizował/a
Modyfikacja 24 listopada 2023 13:25 admin Podgląd
Modyfikacja 23 listopada 2023 09:11 admin Podgląd
Modyfikacja 12 stycznia 2022 02:10 admin Podgląd
Modyfikacja 12 stycznia 2022 02:07 admin Podgląd
Skip to content