logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Informacje dla pacjentów  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Informacje dla pacjentów

Sposoby przyjmowania 
Udostępnienie dokumentacji 
Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Sposoby przyjmowania


Zasady ogólne przyjęcia do szpitala

Każdy pacjent ma prawo do wyboru szpitala, w którym chce podjąć leczenie.
Pacjent na leczenie jest przyjmowany na podstawie skierowania na Izbie Przyjęć.
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego i leczenie wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie.
Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia Sądu.
W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent powinien zostać wpisany na listę oczekujących-dotyczy oddziałów:
Psychosomatycznego, Nerwic , Rehabilitacji Neurologicznej, ZOL, Odwykowego.
Pacjent ubezpieczony, posiadający aktualny dowód ubezpieczenia, ma prawo do bezpłatnego leczenia.
Powyższa procedura nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia, w nagłych wypadkach jak również leczenia psychiatrycznego i odwykowego, które jest w całości finansowane przez NFZ.
Pacjentami nieuprawnionymi do bezpłatnego leczenia są osoby, które nie posiadają właściwego skierowania i są nieubezpieczone.
Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Jeżeli pacjent w dniu korzystania świadczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:

• w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia lub
• jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!
Na Izbie Przyjęć dokonuje się badania lekarskiego osób ze skierowaniem do szpitala oraz kwalifikuje do późniejszej hospitalizacji oraz przyjmuje się chorych zakwalifikowanych do hospitalizacji na dany oddział.
Pacjent skierowany na leczenie szpitalne powinien mieć ze sobą:

1. skierowanie do Szpitala,
2. wyniki badań diagnostycznych,
3. karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
4. dowód ubezpieczenia,
5. dowód tożsamości,
6. przybory toaletowe (mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki), kapcie, klapki pod prysznic, własną bieliznę osobistą, piżamę i szlafrok.

Pacjent po zakończeniu hospitalizacji powinien otrzymać kartę informacyjną oraz, w zależności od potrzeb, informacje dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistów.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl
Przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego odbywają się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Dla podopiecznych udzielanie świadczeń zdrowotnych jest bezpłatne.
Podopieczni ponoszą opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie.
Do podstawowych działań zakładu należy udzielanie całodobowych świadczeń, obejmujących swoim zakresem: podstawową opiekę lekarską, dostęp do konsultacji specjalistycznych, czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze i socjalne, stosowanie diety, terapię zajęciową, stymulację do aktywności życiowej, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, aktywizację społeczną, współpracę z rodzinami oraz zapewnienie wg potrzeb badań laboratoryjnych, świadczeń z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych na zlecenie lekarza zakładu.

SWPZZPOZ nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok, gdyż okres przechowywania zwłok jest krótszy niż 72 godziny.


Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2016-07-12 12:47:44
Licznik odwiedzin strony: 9403


Historia zmian artykułu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012