logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Organizacja szpitala  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Diagnostyka 
Oddziay szpitalne 
Poradnie specjalistyczne 
Zakad Opiekuczo - Leczniczy 
Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Oddziay szpitalne


Oddziay Psychiatryczne Oglne

Nasz szpital posiada pi oddziaw psychiatrycznych oglnych posiadajcych cznie 300 miejsc, ktre zapewniaj caodobow opiek osobom z zaburzeniami psychicznymi, a take realizuj zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oddzia Psychiatryczny I

(48) 332-45-41 Dyurka
(48) 332-46-90 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-40 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Robert Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny II

(48) 332-45-43 Dyurka
(48) 332-45-24 Gabinet Lekarski
(48) 332-46-52 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Marek Paliski - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny III

(48) 332-45-45 Dyurka
(48) 332-45-46 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-44 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Ewa Noll - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny IV

(48) 332-47-07 Dyurka
(48) 332-45-87 Gabinet Lekarski
(48) 332-47-06 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Anna Rybak - Domagaa - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny V

(48) 332-47-03 Dyurka
(48) 332-46-98 Gabinet Lekarski
(48) 332-47-02 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Anna Zieliska - Pacholicka - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Leczenia Zaburze Nerwicowych

Oddzia ten zajmuje si leczeniem zaburze nerwicowych, zaburze osobowoci i zachowania dorosych.
Oddzia dysponuje 25 miejscami, a leczenie trwa 2-3 miesice.
Dyurka: (48) 332-46-29
Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem: (48) 332-45-81
Gabinet Psychoterapeutw: (48) 332-46-82
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Izydor Wysocki - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychosomatyczny

Oddzia zajmuje si leczeniem osb z zaburzeniami psychicznymi, zwaszcza psychotycznymi z towarzyszcymi zaburzeniami somatycznymi.
Posiada 35 miejsc.
(48) 332-45-79 Dyurka
(48) 332-45-75 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-78 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Agata Nowakowska - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Rehabilitacji Neurologicznej

Oddzia zajmuje si leczeniem osb po udarach mzgowych, w przebiegu chorb neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma take na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespow korzeniowych i blowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych ukadu ruchu.
Posiada 40 miejsc.
(48) 332-45-84 Dyurka
(48) 332-46-04 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-83 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem:

Oddzia Leczenia Alkoholowych Zespow Abstynencyjnych

Oddzia zajmuje si leczeniem osb z alkoholowymi zespoami abstynencyjnymi.
W leczeniu stosuje si procedury oparte gwnie na diagnostyce uzalenienia i powika psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji.
Posiada 25 miejsc.
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Dariusz Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Pododdzia Leczenia Zespow Abstynencyjnych Po rodkach Psychoaktywnych (detoksykacyjny)

Pododdzia zajmuje si leczeniem osb z zespoem abstynencyjnym wraz z towarzyszcymi chorobami psychicznymi oraz realizuje zadania diagnostyczne i lecznicze tych osb, a take motywowanie do dalszej terapii uzalenienia.
Posiada 7 miejsc.
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierujcego Oddziaem
Lekarz Kierujcy Oddziaem: Dariusz Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu

Oddzia Odwykowy oferuje w ramach leczenia 2 - miesiczny program obejmujcy diagnostyk uzalenienia, farmakoterapi, psychoterapi indywidualn i grupow, terapi zmierzajc do zmiany zachowa w kierunku utrzymania abstynencji, a take dziaania konsultacyjno - edukacyjne i inne.
Posiada 50 miejsc.
(48) 332-46-64 Sekretariat
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - psycholog kliniczny

Pododdzia Terapii Uzalenienia od rodkw Psychoaktywnych

Pododdzia zajmuje si leczeniem osb uzalenionych od substancji psychoaktywnych innych ni alkohol, a take wykonuje dziaania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osb uzalenionych.
Posiada 8 miejsc.
(48) 332-46-41 Dyurka
(48) 332-46-64 Sekretariat
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - psycholog kliniczny


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2019-01-03 13:25:10
Licznik odwiedzin strony: 103


Uwaga: Ogldasz wersj archiwaln artykuu!

Powrt do wersji aktualnej artykuu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012