logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Przyjmowanie i załatwianie spraw  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Informacje dla pacjentów

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Przyjmowanie i załatwianie spraw


Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Kancelaria Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy.

Zadekretowaną korespondencję odnotowaną w Dzienniku Korespondencyjnym przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym komórkom organizacyjnym, bądź też stanowiskom do bezzwłocznego załatwienia.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Kancelaria Szpitala udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można załatwić w formie pisemnej lub ustnej

Załatwiane sprawy w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Naczelnego Szpitala lub w czasie jego nieobecności przez Zastępcę.

Sprawy dotyczące świadczeń medycznych załatwiają i udzielają wyjaśnień ordynatorzy oddziałów

Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy.

W sprawie skarg i wniosków:
Dyrektor Naczelny mgr inż. Mirosław Ślifirczyk przyjmuje:

Wtorek: 12:00 - 14:00
Czwartek: 8:00 - 10:00


Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2018-12-14 08:23:11
Licznik odwiedzin strony: 5640


Historia zmian artykułu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012