logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Przyjmowanie i zaatwianie spraw  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw 
Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Przyjmowanie i zaatwianie spraw


Korespondencj, w tym take faksy, przesyki kurierskie i inne przyjmuje Kancelaria Szpitala i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, a w przypadku jego nieobecnoci - Zastpcy.

Zadekretowan korespondencj odnotowan w Dzienniku Korespondencyjnym przekazuje za potwierdzeniem odbioru waciwym komrkom organizacyjnym, bd te stanowiskom do bezzwocznego zaatwienia.

Sprawy s rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminw zgodnych z kodeksem postpowania administracyjnego.

Kancelaria Szpitala udziela szczegowych informacji dotyczcych sposobu zaatwiania spraw.

Sprawy mona zaatwi w formie pisemnej lub ustnej

Zaatwiane sprawy w formie pisemnej wychodz na zewntrz wycznie po podpisaniu przez Dyrektora Naczelnego Szpitala lub w czasie jego nieobecnoci przez Zastpc.

Sprawy dotyczce wiadcze medycznych zaatwiaj i udzielaj wyjanie ordynatorzy oddziaw

Organizacj pracy w poszczeglnych komrkach organizacyjnych okrela regulamin pracy.

W sprawie skarg i wnioskw:
Dyrektor Naczelny mgr in. Mirosaw lifirczyk przyjmuje:

Wtorek: 12:00 - 14:00
Czwartek: 8:00 - 10:00


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2018-12-14 08:23:11
Licznik odwiedzin strony: 5534


Historia zmian artykuu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012