logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Majątek i finanse  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Majątek i finanse 
Informacje dla pacjentów

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Majątek i finanse


Wartość majątku określają:

- Fundusz założycielski,
- Fundusz Szpitala

Wartość rzeczowych aktywów trwałych brutto według stanu na dzień 28 luty 2012r:

Nazwa: Wartość brutto:
Grunty913.319,83
Budynki i lokale29.415.069,48
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej12.892.063,57
Kotły i maszyny energetyczne347.103,17
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania577.102,51
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty26.560,99
Urządzenia techniczne 600.167,89
Środki transportu56.092,20
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie4.064.520,29
Ogółem:48.891.999,93


Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala.
Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2012-04-04 13:21:07
Licznik odwiedzin strony: 4150


Historia zmian artykułu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012