logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Majtek i finanse  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Majtek i finanse 
Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Majtek i finanse


Warto majtku okrelaj:

- Fundusz zaoycielski,
- Fundusz Szpitala

Warto rzeczowych aktyww trwaych brutto wedug stanu na dzie 28 luty 2012r:

Nazwa: Warto brutto:
Grunty913.319,83
Budynki i lokale29.415.069,48
Obiekty inynierii ldowej i wodnej12.892.063,57
Koty i maszyny energetyczne347.103,17
Maszyny, urzdzenia i aparaty oglnego zastosowania577.102,51
Specjalistyczne maszyny, urzdzenia i aparaty26.560,99
Urzdzenia techniczne 600.167,89
rodki transportu56.092,20
Narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenie4.064.520,29
Ogem:48.891.999,93


Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisw ustawy o rachunkowoci oraz statutu Szpitala.
Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpatne uytkowanie nieruchomociami oraz majtkiem wasnym.
Podstaw gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2012-04-04 13:21:07
Licznik odwiedzin strony: 4319


Historia zmian artykuu:
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012