logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Majtek i finanse  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Majtek i finanse 
Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Majtek i finanse


Warto majtku okrelaj:

- Fundusz zaoycielski,
- Fundusz Szpitala

Warto rzeczowych aktyww trwaych brutto wedug stanu na dzie 28 luty 2012r:

Grunty: 913.319,83 brutto
Budynki i lokale: 29.415.069,48 brutto
Obiekty inynierii ldowej i wodnej: 12.892.063,57 brutto
Koty i maszyny energetyczne: 347.103,17 brutto
Maszyny, urzdzenia i aparaty oglnego zastosowania: 577.102,51 brutto
Specjalistyczne maszyny, urzdzenia i aparaty: 26.560,99 brutto
Urzdzenia techniczne: 600.167,89 brutto
rodki transportu: 56.092,20 brutto
Narzdzia, przyrzdy, ruchomoci i wyposaenie: 4.064.520,29 brutto
Ogem: 48.891.999,93 brutto

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisw ustawy o rachunkowoci oraz statutu Szpitala.
Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpatne uytkowanie nieruchomociami oraz majtkiem wasnym.
Podstaw gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2012-04-04 12:51:40
Licznik odwiedzin strony: 536


Uwaga: Ogldasz wersj archiwaln artykuu!

Powrt do wersji aktualnej artykuu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012