logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Majątek i finanse  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Majątek i finanse 
Informacje dla pacjentów

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Majątek i finanse


Wartość majątku określają:

- Fundusz założycielski,
- Fundusz Szpitala

Wartość rzeczowych aktywów trwałych brutto według stanu na dzień 28 luty 2012r:

Grunty: 913.319,83 brutto
Budynki i lokale: 29.415.069,48 brutto
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 12.892.063,57 brutto
Kotły i maszyny energetyczne: 347.103,17 brutto
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 577.102,51 brutto
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 26.560,99 brutto
Urządzenia techniczne: 600.167,89 brutto
Środki transportu: 56.092,20 brutto
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 4.064.520,29 brutto
Ogółem: 48.891.999,93 brutto

Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala.
Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2012-04-04 12:51:40
Licznik odwiedzin strony: 507


Uwaga: Oglądasz wersję archiwalną artykułu!

Powrót do wersji aktualnej artykułu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012