logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Organizacja szpitala  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Diagnostyka 
Oddziały szpitalne 
Poradnie specjalistyczne 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 
Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Informacje dla pacjentów

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Oddziały szpitalne


Oddziały Psychiatryczne Ogólne

Nasz szpital posiada pięć oddziałów psychiatrycznych ogólnych posiadających łącznie 300 miejsc, które zapewniają całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także realizują zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oddział Psychiatryczny I

(48) 332-45-41 Dyżurka
(48) 332-46-90 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-40 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Robert Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Psychiatryczny II

(48) 332-45-43 Dyżurka
(48) 332-45-24 Gabinet Lekarski
(48) 332-46-52 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Marek Paliński - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Psychiatryczny III

(48) 332-45-45 Dyżurka
(48) 332-45-46 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-44 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Ewa Noll - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Psychiatryczny IV

(48) 332-47-07 Dyżurka
(48) 332-45-87 Gabinet Lekarski
(48) 332-47-06 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Anna Rybak - Domagała - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Psychiatryczny V

(48) 332-47-03 Dyżurka
(48) 332-46-98 Gabinet Lekarski
(48) 332-47-02 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Anna Zielińska - Pacholicka - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i odżywiania, całodobowy, posiadający 25 miejsc dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną oraz zaburzeniami osobowości i zaburzeniami odżywiania. Przewidywany okres leczenia wynosi 8 - 12 tygodni , a dla osób z zaburzeniami osobowości 24 tygodnie.
26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
Dyżurka: (48) 332-46-29
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem: (48) 332-45-81
Gabinet Psychoterapeutów: (48) 332-46-82
Lekarz Kierujący Oddziałem: Izydor Wysocki - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Psychosomatyczny

Oddział zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi z towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi.
Posiada 35 miejsc.
(48) 332-45-79 Dyżurka
(48) 332-45-75 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-78 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Agata Nowakowska - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział zajmuje się leczeniem osób po udarach mózgowych, w przebiegu chorób neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma także na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespołów korzeniowych i bólowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych układu ruchu.
Posiada 40 miejsc.
(48) 332-45-84 Dyżurka
(48) 332-46-04 Gabinet Lekarski
(48) 332-45-83 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem:

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział zajmuje się leczeniem osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi.
W leczeniu stosuje się procedury oparte głównie na diagnostyce uzależnienia i powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji.
Posiada 25 miejsc.
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Dariusz Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych (detoksykacyjny)

Pododdział zajmuje się leczeniem osób z zespołem abstynencyjnym wraz z towarzyszącymi chorobami psychicznymi oraz realizuje zadania diagnostyczne i lecznicze tych osób, a także motywowanie do dalszej terapii uzależnienia.
Posiada 7 miejsc.
(48) 332-47-12 Sekretariat
(48) 332-45-76 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
Lekarz Kierujący Oddziałem: Dariusz Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Odwykowy oferuje w ramach leczenia 2 - miesięczny program obejmujący diagnostykę uzależnienia, farmakoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zmierzającą do zmiany zachowań w kierunku utrzymania abstynencji, a także działania konsultacyjno - edukacyjne i inne.
Posiada 50 miejsc.
(48) 332-46-64 Sekretariat
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - psycholog kliniczny

Pododdział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

Pododdział zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, a także wykonuje działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
Posiada 8 miejsc.
(48) 332-46-41 Dyżurka
(48) 332-46-64 Sekretariat
(48) 332-46-69 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - psycholog kliniczny


Podmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2020-01-20 10:49:38
Licznik odwiedzin strony: 30


Uwaga: Oglądasz wersję archiwalną artykułu!

Powrót do wersji aktualnej artykułu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012