logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Komunikaty i ogłoszenia  
   
Strona główna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Rada Społeczna Szpitala

Majątek i finanse

Informacje dla pacjentów

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Zamówienia Publiczne

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikaty i ogłoszenia 
Obsługa biuletynuSłowo:

Administrator:

Hasło:

Komunikaty i ogłoszenia


OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 informuje, że agregat prądotwórczy Wola, kupiła firma:
MEGAVAT 77 Damian Herman
ul. Szenwalda 9A/14
41-800 Zabrze
Kwota zakupu wyniosła 10160 PLN.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, dwa pomieszczenia o powierzchni 25 m2 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenia o powierzchni 148,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada na sprzedaż agregat prądotwórczy Wola 84ZPP-78H12 z 1986 roku.
Pierwszy wpis do dziennika pracy 18.02.1986 r. Ostatni pod koniec 2010 roku.
Przeglądy coroczne od 1987 do 2010 r. wszystkie udokumentowane protokołami przeglądów. Pełna dokumentacja. Agregat w pełni sprawny.
Cena wyjściowa 10000 PLN.
Oferty należy składać do 07.08.2015 na adres:
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Kamiński - tel. 725-014-262.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 poszukuje firmy, która dokona wycinki drzew na terenie szpitala. Należy wyciąć następujące drzewa:
1. świerk obwód 136cm
2. topola obwód 290cm
3. akacja obwód ok 50cm.
Oferty należy składać do 08.07.2015r do godziny 11.00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Termin wykonania usługi max. do 15.07.2015 r.
Osoba do kontaktu: Robert Miśkowski - kier.działu Głównego Inżyniera - tel.502-815-371.

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie postępowania na przygotowanie i publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniżej
rozstrzygniecie2.pdf

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych (ogłoszeń prasowych) dotyczących projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”.
Załącznik do pobrania poniżej
zaproszenie2.pdf

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie postępowania na przygotowanie i publikację 3 artykułów informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniżej
rozstrzygniecie1.pdf

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i publikację 3 artykułów informacyjno-promocyjnych (ogłoszeń prasowych) dotyczących projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”.
Załącznik do pobrania poniżej
zaproszenie.pdf

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogłasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej z określeniem zakresu robót koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdującego się na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporządzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (kserokopia w załączeniu).
Termin składania ofert : 18.02.2015r do godz.11.00
Miejsce składania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Miśkowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjęcia więżby dachowej spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
Dworek2.zip
Rozstrzygnięcie postępowania do pobrania poniżej:
konstr.pdf


OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogłasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej z określeniem zakresu robót koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdującego się na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporządzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i spełniać wszelkie wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Termin składania ofert : 12.02.2015r do godz.11.00
Miejsce składania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Miśkowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjęcia obiektu spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
dworek.zip
Rozstrzygnięcie postępowania do pobrania poniżej:
mykol.pdf


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na:
"Rozbiórkę starej kotłowni węglowej wraz z kominem i wiatami w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom".


Załączniki:
Ogłoszenie
Opis
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE

Informacja w sprawie posiadanej floty samochodowej naszego Zakładu:
Jeden samochód osobowy marki KIA Rio
- rok produkcji 2013
- data zakupu 12.02.2014
- koszt zakupu brutto 46450 PLN.
Samochód wykorzystywany jest jako środek lokomocji do załatwiania spraw służbowych poza naszą jednostką.
Codziennie transportuje przesyłki pocztowe. Pełni funkcję kurierską pomiędzy instytucjami.


OGŁOSZENIE

Wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 258.803,65 zł.OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia wolne powierzchnie przy ul. Krychnowickiej 1:
- na działalność usługową medyczną pow. 110,53 m2 w pawilonie nr 1;
- na działalność gostronomiczną pow. 163,15 m2 w budynku administracji.

Kontakt telefoniczny: (48) 332-46-19


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje, iż w 2012 roku oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (całodobowy i dzienny) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zaprzestały działalności z powodu braku lekarzy specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży.
Nasz podmiot nie posiada zatem możliwości diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży w powyższym zakresie.


OGŁOSZENIE

Dostępny jest przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, który został opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przewodnik stanowi źródło informacji o podmiotach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujące świadczenia opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz możliwości aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego.
Przewodnik został pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wersja elektroniczna przewodnika w formacie pdf do pobrania poniżej.

Pobierz przewodnik

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
Dyrektora
Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
z dnia 13 września 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wdrożenia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej

§1.
Dokonuje się zmiany §1 Zarządzenia nr 43/2011 na następujące brzmienie: „Na podstawie Porozumienia z dnia 12 września 2011r. w sprawie realizacji Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom wprowadzam Regulamin dotyczący sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta, osoby represjonowanej oraz represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom”.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


OGŁOSZENIE

Uwaga! Działalność oddziału dziecięco - młodzieżowego całodobowego została zawieszona do odwołania

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni:
1. Lekarza specjalistę psychiatrę.
2. Lekarza specjalistę psychiatrę dzieci i młodzieży lub psychiatrę dziecięcego.
3. Lekarza bez specjalizacji chcącego specjalizować się w zakresie psychiatrii, psychiatrii dziecięcej lub psychiatrii dzieci i młodzieży.
4. Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych.
5. Lekarza specjalistę pediatrę - w niepełnym wymiarze pracy

Informacje: (48) 332-45-16.


OGŁOSZENIE

Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdrożenia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczący sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji świadczeń zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposób, aby osiągnąć poprawę dostępności, jakości i organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowań od lekarza ze świadczeń opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynależności do organizacji kombatanckiej nie są dokumentem określającym status kombatanta.


IV. Opis postępowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadają niezbędną wiedzę, w zakresie Regulaminu postępowania przyjętego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniającego do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.
3. Personel podejmuje czynności zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentację medyczną symbolem K.OR u góry Historii Choroby, natomiast teczkę w której znajduje się Historia Choroby w lewym górnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie założeń programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce może zawsze kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - mgr Bożena Kosińska Pielęgniarka Naczelna tel. (48) 332-45-56.

OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt systemowy "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakłada, że w latach 2008 - 2015 dwadzieścia cztery tysiące pielęgniarek i położnych z całego kraju będzie mogło uzupełnić kwalifikacje i uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGŁOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonów stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny całodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące wirusa grypy A/ H1N1 znajdują się na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.plPodmiot Udostępniający Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za treść): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzająca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykułu: 2015-08-19 13:14:40
Licznik odwiedzin strony: 267


Uwaga: Oglądasz wersję archiwalną artykułu!

Powrót do wersji aktualnej artykułu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012