logo Samodzielny Wojew�dzki Publiczny
Zesp� Zak�ad�w Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Organizacja szpitala  
   
Strona gwna

Informacje podstawowe

Organizacja szpitala

Diagnostyka 
Oddziay szpitalne 
Poradnie specjalistyczne 
Zakad Opiekuczo - Leczniczy 
Rada Spoeczna Szpitala

Majtek i finanse

Informacje dla pacjentw

Przyjmowanie i zaatwianie spraw

Udostpnianie informacji publicznej

Zamwienia Publiczne

Komunikaty i ogoszenia

Obsuga biuletynuSowo:

Administrator:

Haso:

Oddziay szpitalne


Oddziay Psychiatryczne Oglne

Nasz szpital posiada sze oddziaw psychiatrycznych oglnych posiadajcych cznie 360 miejsc, ktre zapewniaj caodobow opiek osobom z zaburzeniami psychicznymi, a take realizuj zadania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Oddzia Psychiatryczny I
wew. 541 Dyurka
wew. 690 Gabinet Lekarski
wew. 540 Gabinet Ordynatora
Ordynator: Robert Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny II
wew. 543 Dyurka
wew. 524 Gabinet Lekarski
wew. 652 Gabinet Ordynatora
p.o. Ordynatora: Marek Paliski - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny III
wew. 545 Dyurka
wew. 546 Gabinet Lekarski
wew. 544 Gabinet Ordynatora
Ordynator: Ewa Noll - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny IV
wew. 707 Dyurka
wew. 587 Gabinet Lekarski
wew. 706 Gabinet Ordynatora
p.o. Ordynatora: Alina Kowalczyk - lekarz specjalista psychiatra

oddzia Psychiatryczny V
wew. 703 Dyurka
wew. 698 Gabinet Lekarski
wew. 702 Gabinet Ordynatora
Ordynator: Anna Zieliska - Pacholicka - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychiatryczny VI
wew. 705 Dyurka
wew. 609 Gabinet Lekarski
wew. 704 Gabinet Ordynatora
Ordynator: Maciej Krpiec - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Leczenia Zaburze Nerwicowych

Oddzia ten zajmuje si leczeniem zaburze nerwicowych, depresji oraz zaburze osobowoci i zachowania dorosych.
Oddzia dysponuje 25 miejscami, a leczenie trwa 2-3 miesice.
wew. 629 Dyurka
wew. 682 Gabinet Lekarski
wew. 581 Gabinet Ordynatora
p.o. Ordynatora: Izydor Wysocki - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Psychosomatyczny

Oddzia zajmuje si leczeniem osb z zaburzeniami psychicznymi, zwaszcza psychotycznymi z towarzyszcymi zaburzeniami somatycznymi.
Posiada 35 miejsc.
wew. 579 Dyurka
wew. 575 Gabinet Lekarski
wew. 578 Gabinet Ordynatora
Ordynator: Katarzyna Karpiska - lekarz specjalista w zakresie chorb wewntrznych

Oddzia Rehabilitacji Neurologicznej

Oddzia zajmuje si leczeniem osb po udarach mzgowych, w przebiegu chorb neurologicznych np. stwardnienie rozsiane; ma take na celu usprawnianie w chorobie Parkinsona, leczenie zespow korzeniowych i blowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych ukadu ruchu.
Posiada 40 miejsc.
wew. 584 Dyurka
wew. 604 Gabinet Lekarski
wew. 583 Gabinet Ordynatora
Ordynator: Halina Kope - lekarz specjalista rehabilitacji neurologicznej

Oddzia Leczenia Alkoholowych Zespow Abstynencyjnych

Oddzia zajmuje si leczeniem osb z alkoholowymi zespoami abstynencyjnymi.
W leczeniu stosuje si procedury oparte gwnie na diagnostyce uzalenienia i powika psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych, detoksykacji oraz psychoedukacji.
Posiada 25 miejsc.
wew. 592 Dyurka
wew. 531, 566 Gabinet Lekarski
wew. 576 Gabinet Ordynatora
p.o. Ordynatora: Jan Krzysztof Bartel - lekarz specjalista chorb zakanych i epidemiologii

Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu

Oddzia Odwykowy oferuje w ramach leczenia 2 - miesiczny program obejmujcy diagnostyk uzalenienia, farmakoterapi, psychoterapi indywidualn i grupow, terapi zmierzajc do zmiany zachowa w kierunku utrzymania abstynencji, a take dziaania konsultacyjno - edukacyjne i inne.
Posiada 50 miejsc.
wew. 687, 713 Dyurka
wew. 714 Gabinet Lekarski
wew. 669 Gabinet Kierownika
Kierownik: Dorota Mitek - Zimnicka - psycholog kliniczny

Oddzia Leczenia Zespow Abstynencyjnych Po rodkach Psychoaktywnych (detoksykacyjny)

Oddzia zajmuje si leczeniem osb z zespoem abstynencyjnym wraz z towarzyszcymi chorobami psychicznymi oraz realizuje zadania diagnostyczne i lecznicze tych osb, a take motywowanie do dalszej terapii uzalenienia.
Posiada 7 miejsc.
wew. 686 Dyurka
wew. 712 Gabinet Ordynatora
p.o. Ordynatora: Dariusz Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra

Oddzia Terapii Uzalenienia od rodkw Psychoaktywnych

Oddzia zajmuje si leczeniem osb uzalenionych od substancji psychoaktywnych innych ni alkohol, a take wykonuje dziaania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osb uzalenionych.
Posiada 8 miejsc.
wew. 686 Dyurka
wew. 712 Gabinet Ordynatora
p.o. Ordynatora: Dariusz Nowakowski - lekarz specjalista psychiatra


Podmiot Udostpniajcy Dane: Dyrektor
Osoba Odpowiedzialna (za tre): Jakubowski Wojciech
Osoba Wprowadzajca Dane: Jakubowski Wojciech
Data ostatniej modyfikacji artykuu: 2013-06-28 09:29:50
Licznik odwiedzin strony: 1087


Uwaga: Ogldasz wersj archiwaln artykuu!

Powrt do wersji aktualnej artykuu
 
 
:: home :: top

Created by Softmaker.pl (c) 2000-2012